The Application of peer feedback in writing teaching to the 2nd-year students at the Faculty of English language teacher Education – University of Language and International studies – Vietnam National University, Hanoi = Thực tiễn áp dụng hình thức phản h

Title: The Application of peer feedback in writing teaching to the 2nd-year students at the Faculty of English language teacher Education – University of Language and International studies – Vietnam National University, Hanoi = Thực tiễn áp dụng hình thức phản h Authors: Đinh, Hải Yến, Supervisor Nguyễn, Thị Thu Hằng Keywords: Tiếng Anh;Kĩ năng… Continue reading The Application of peer feedback in writing teaching to the 2nd-year students at the Faculty of English language teacher Education – University of Language and International studies – Vietnam National University, Hanoi = Thực tiễn áp dụng hình thức phản h

Metaphors used in headlines of some electronic articles on US presidential election campaign 2012: A study from cognitive perspective = Các phép ẩn dụ trong tiêu đề một số bài báo điện tứ viết về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012: Nghiên cứu từ g

Title: Metaphors used in headlines of some electronic articles on US presidential election campaign 2012: A study from cognitive perspective = Các phép ẩn dụ trong tiêu đề một số bài báo điện tứ viết về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012: Nghiên cứu từ g Authors: Lâm, Quang Đông, Supervisor Nguyễn,… Continue reading Metaphors used in headlines of some electronic articles on US presidential election campaign 2012: A study from cognitive perspective = Các phép ẩn dụ trong tiêu đề một số bài báo điện tứ viết về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012: Nghiên cứu từ g

An Investigation into Factors Causing the Non-English-Major Freshmen’s Anxiety in Speaking at Broadcasting College I, Phu Ly city, Ha Nam province and some solutions = \b tìm hiểu những yếu tố gây sự lo lắng khi học nói của sinh viên không chuyên tiếng An

Title: An Investigation into Factors Causing the Non-English-Major Freshmen’s Anxiety in Speaking at Broadcasting College I, Phu Ly city, Ha Nam province and some solutions = \b tìm hiểu những yếu tố gây sự lo lắng khi học nói của sinh viên không chuyên tiếng An Authors: Trần, Thị Tuyết, Supervisor Nguyễn, Thị Thu Hằng… Continue reading An Investigation into Factors Causing the Non-English-Major Freshmen’s Anxiety in Speaking at Broadcasting College I, Phu Ly city, Ha Nam province and some solutions = \b tìm hiểu những yếu tố gây sự lo lắng khi học nói của sinh viên không chuyên tiếng An

Adapting speaking activities in Tieng Anh 10″ – a way to reduce students’ difficulties in learning oral skills – a case of Nong Cong II High School, Thanh Hoa = Thiết chỉnh một số hoạt động nói trong sách “Tiếng Anh 10” – cách để giảm bớt những khó khăn c

Title: Adapting speaking activities in Tieng Anh 10″ – a way to reduce students’ difficulties in learning oral skills – a case of Nong Cong II High School, Thanh Hoa = Thiết chỉnh một số hoạt động nói trong sách “Tiếng Anh 10” – cách để giảm bớt những khó khăn c Authors: Tô, Thị… Continue reading Adapting speaking activities in Tieng Anh 10″ – a way to reduce students’ difficulties in learning oral skills – a case of Nong Cong II High School, Thanh Hoa = Thiết chỉnh một số hoạt động nói trong sách “Tiếng Anh 10” – cách để giảm bớt những khó khăn c

Les stratégies de révision de texte – une comparaison entre les bons et les mauvais scripteurs (Le cas des élèves des classes à option de français du lycée à option de Nguyen Trai, Haiduong) = Nghiên cứu so sánh chiến lược sửa bài viết của học sinh viết t

Title: Les stratégies de révision de texte – une comparaison entre les bons et les mauvais scripteurs (Le cas des élèves des classes à option de français du lycée à option de Nguyen Trai, Haiduong) = Nghiên cứu so sánh chiến lược sửa bài viết của học sinh viết t Authors: Đỗ, Thị Bích Thủy… Continue reading Les stratégies de révision de texte – une comparaison entre les bons et les mauvais scripteurs (Le cas des élèves des classes à option de français du lycée à option de Nguyen Trai, Haiduong) = Nghiên cứu so sánh chiến lược sửa bài viết của học sinh viết t

Self-efficacy of native and non-native English speaker teachers = Hiệu lực bản thân của giáo viên tiếng Anh bản ngữ và không bản ngữ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Title: Self-efficacy of native and non-native English speaker teachers = Hiệu lực bản thân của giáo viên tiếng Anh bản ngữ và không bản ngữ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10 Authors: Phùng, Hà Thanh, supervisor Nguyễn, Thị Thu Hà Keywords: Tiếng Anh;Phương pháp giảng dạy;Giáo viên Issue Date: 2011 Publisher: University of Languages and… Continue reading Self-efficacy of native and non-native English speaker teachers = Hiệu lực bản thân của giáo viên tiếng Anh bản ngữ và không bản ngữ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

A study of translation of English-Vietnamese subtitles in selected English films from the website Kst.net.vn = Nghiên cứu cách dịch phụ đề một số phim tiếng Anh trên trang mạng Kst.net.vn. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Title: A study of translation of English-Vietnamese subtitles in selected English films from the website Kst.net.vn = Nghiên cứu cách dịch phụ đề một số phim tiếng Anh trên trang mạng Kst.net.vn. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15 Authors: Trần, Xuân Điệp, supervisor Nguyễn, Thị Thu Hà Keywords: Tiếng Anh;Dịch;Ngôn ngữ Issue Date: 2012 Publisher:… Continue reading A study of translation of English-Vietnamese subtitles in selected English films from the website Kst.net.vn = Nghiên cứu cách dịch phụ đề một số phim tiếng Anh trên trang mạng Kst.net.vn. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15