ОМОНИМЫ В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ = Từ đồng âm trong tiếng Nga và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ Nga: 60 22 05

Title: ОМОНИМЫ В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ = Từ đồng âm trong tiếng Nga và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ Nga: 60 22 05 Authors: Đinh, Thị Thu Huyền, người hướng dẫn Nguyễn, Mạnh Hải Keywords: Ngôn ngữ học;Từ vựng;Tiếng Nga;Từ đồng âm Issue Date: 2011 Publisher: ĐHNN Abstract: 90 c. + CD-ROM… Continue reading ОМОНИМЫ В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ = Từ đồng âm trong tiếng Nga và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ Nga: 60 22 05

现代汉语“搞”一词在越南语里相对应的表达形式考察 = Khảo sát các cách biểu đạt từ Gao” của tiếng Hán hiện đại trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10″

Title: 现代汉语“搞”一词在越南语里相对应的表达形式考察 = Khảo sát các cách biểu đạt từ Gao” của tiếng Hán hiện đại trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10″ Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà , người hướng dẫn Lê, Thị Hoài Thu Keywords: Tiếng Việt;Tiếng Hán;Từ vựng Issue Date: 2010 Publisher: ĐHNN Đại học Quốc gia… Continue reading 现代汉语“搞”一词在越南语里相对应的表达形式考察 = Khảo sát các cách biểu đạt từ Gao” của tiếng Hán hiện đại trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10″

“竹”字作为部首的汉字研究 = Nghiên cứu những chữ Hán có chứa “竹TRÚC” làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Title: “竹”字作为部首的汉字研究 = Nghiên cứu những chữ Hán có chứa “竹TRÚC” làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10 Authors: Hoa, Ngọc Sơn , người hướng dẫn Nguyễn, Thị Hồng Hạnh Keywords: Tiếng Trung Quốc;Chữ Hán;Ngôn ngữ học;Từ vựng Issue Date: 2012 Publisher: ĐHNN Abstract: 65 tr. + CD-ROM Luận văn… Continue reading “竹”字作为部首的汉字研究 = Nghiên cứu những chữ Hán có chứa “竹TRÚC” làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Using semantic mapping to teach ESP vocabulary to final-year students of finance and accounting at Hanoi tourism college = Sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm cuối, chuyên ngành tài chính và kế toán, trường Cao

Title: Using semantic mapping to teach ESP vocabulary to final-year students of finance and accounting at Hanoi tourism college = Sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm cuối, chuyên ngành tài chính và kế toán, trường Cao Authors: Lê, Văn Canh , supervisor Phạm,… Continue reading Using semantic mapping to teach ESP vocabulary to final-year students of finance and accounting at Hanoi tourism college = Sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm cuối, chuyên ngành tài chính và kế toán, trường Cao

Teachers’ attitution towards using checking techniques in teaching vocabulary at Bacninh specialized High School Bacninh province = Quan điểm của giáo viên đối với việc sử dụng các thủ thuật kiểm tra trong việc dạy từ vựng tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh,

Title: Teachers’ attitution towards using checking techniques in teaching vocabulary at Bacninh specialized High School Bacninh province = Quan điểm của giáo viên đối với việc sử dụng các thủ thuật kiểm tra trong việc dạy từ vựng tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Authors: Khoa, Anh Việt, supervisor Ngô, Thùy Dung Keywords: Tiếng Anh;Từ… Continue reading Teachers’ attitution towards using checking techniques in teaching vocabulary at Bacninh specialized High School Bacninh province = Quan điểm của giáo viên đối với việc sử dụng các thủ thuật kiểm tra trong việc dạy từ vựng tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh,

The semantics of color expressions in John Milton’s poem Paradise Lost: a conceptual-metaphor-based study = Ý nghĩa của những cụm từ chỉ màu sắc trong bài thơ “Thiên đường đã mất” của John Milton: nghiên cứu ẩn dụ ý niệm. M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Title: The semantics of color expressions in John Milton’s poem Paradise Lost: a conceptual-metaphor-based study = Ý nghĩa của những cụm từ chỉ màu sắc trong bài thơ “Thiên đường đã mất” của John Milton: nghiên cứu ẩn dụ ý niệm. M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202 Authors: Trần, Thanh Phương… Continue reading The semantics of color expressions in John Milton’s poem Paradise Lost: a conceptual-metaphor-based study = Ý nghĩa của những cụm từ chỉ màu sắc trong bài thơ “Thiên đường đã mất” của John Milton: nghiên cứu ẩn dụ ý niệm. M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Using group-work to improve speaking skills of the first-year students at Hanoi university of industry

Title: Using group-work to improve speaking skills of the first-year students at Hanoi university of industry Other Titles: Sử dụng hoạt động nhóm để cải thiện kỹ năng nói của sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Authors: Đỗ, Thị Huyền Keywords: Speaking skills;Kỹ năng nói;Tiếng Anh;Sinh viên Issue Date: 2017… Continue reading Using group-work to improve speaking skills of the first-year students at Hanoi university of industry